Ditt beräknade BMI-värde är: 46,2

BMI-värde: 46,2 - bra eller dåligt?

Ditt BMI-värde är: Allvarligt hög

Vikt: 114 kg
Längd: 157 cm

Extrem övervikt (fetma klass 3)

Ett BMI-värde på 46.2 klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som Extrem övervikt

Resultatet av mätningen visar att du har Allvarlig Övervikt i förhållande till din längd. Dessa värden visar att du har ett allvarlig och ohälsosamt förhållande mellan muskelmassa och kroppsfett. Du har en mycket stor förhöjd risk att drabbas av allvarliga hjärtbesvär, kärlsjukdom, högt blodtryck och typ 2 diabetes. Din vikt kan potentiellt vara livshotande.

Du bör kontakta vårdgivare omgående i avsikt att erhålla professionell hjälp med en viktminskning. Du befinner dig på nivå där det är alltför enkelt att ytterligare riskera att öka din fetma. Det är väsentligt för din överlevnad att du snarast vidtar åtgärder i syfte att minska din vikt och ditt kroppsfett. Påbörja omedelbart åtgärder i syfte att minska din vikt. Lämpligast görs denna viktminskning genom en akut livsstilsförändring.

Det rekommenderas att du vidtar alla dessa åtgärder i kombination:

Du måste omedelbart se över din kost. Det gör du genom en akut förändring av dina kostvanor. Annorlunda kost är en absolut nödvändig del av din viktminskning och kommer att förhoppningsvis att förbättra din livslängd, välbefinnande och livskvalité.

Det är avgörande för din hälsa att du markant ökar din fysiska aktivitet till en mycket högre nivå. En ökning av din fysiska aktivitet är oerhört central för din omedelbara livslängd.

Konsumerar du alkoholhaltiga drycker, kanske till och med dagligen måste detta missbruk upphöra direkt. Alkoholhaltiga drycker innehåller stora mängder av framför allt kolhydrater som kroppen omvandlar till glukos. Detta sockerämne som kommer att påverka vikt hos varje individ som är fysisk inaktiv. Forskning påvisar en direkt korrelation med alkoholintag och viktökning.

I det fall du vanemässigt konsumerar tobaksvaror ska du sluta nu idag. Du kommer att se en förbättring av ditt allmäntillstånd inom kort.

Det rekommenderas att du snarast kontaktar vårdgivare i avsikt att få hjälp och råd med din viktreducering.

Du kan läsa mer om din klassificering extrem övervikt (fetma klass 3) här.

För att förbättra din klassificering till normal måste sänka ditt BMI-värde med 21,2 till ett BMI-värde på 25. Förändringen motsvarar en viktnedgång med 52 kg för dig som är 157 cm lång.


Beräkna åldersjusterad BMI

Ålder: år
Kön:

Genom att ange din ålder och kön kan du få en mer noggrann klassificering och beräkna ditt åldersjusterade BMI, vilket är känt som Age Adjusted BMI (AA-BMI). AA-BMI bygger på både vetenskap och empiriska data.

I grunden gäller det att ju äldre en person är desto mindre hälsofarligt är det med övervikt. Det som i normalfallet anses som en övervikt för en ung person kan betraktas som normalvikt för en äldre person. Här kan du läsa mer om BMI hos äldre personer.


Virtuell BMI-kalkylator

BMI 114 kg och 157 cm på BMI-kalkylatorn

Beräkna kaloribehov

Ålder: år
Kön:

En individs kaloribehov beror på kroppsmassans storlek och aktivitetsnivå. Det finns även en skillnad mellan kvinnor och män. Behovet av antalet kalorier varierar beroende på vikt, ålder samt graden av fysisk aktivitet.

Fyll i ålder och kön i kaloriräknaren ovan för att du räkna ut hur många kalorier du behöver per dag vid olika aktivitetsnivåer.

Läs mer om kaloriförbrukning och kaloribehov här.


Kolla ett annat värde

Vikt: kg
Längd: cm


Läs mer om BMI:

Läs mer om påverkande faktorer för BMI:

Läs mer om BMI klassificeringar: