Ditt beräknade BMI-värde är: 18,1

BMI-värde: 18,1 - bra eller dåligt?

Ditt BMI-värde är: För låg

Vikt: 47 kg
Längd: 161 cm

Undervikt

Ett BMI-värde på 18.1 klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som Undervikt

Resultatet av mätningen visar att du har undervikt i jämförelse till din längd. Det är viktigt att du försöker leva ett mer hälsosamt liv i avseende på ett ökat näringsintag. Försök att äta oftare och inta en mer näringsriktig föda. En bra sammansättning av den dagliga kosten är nödvändig för att minska risken att utveckla olika sjukdomstillstånd. Att leva med undervikt under längre perioder kommer att vara negativt för din hälsa.

Skulle ditt BMI visa ner mot 16 eller under, så kan du lida av svår undervikt. Detta gör att du befinner du dig i riskzonen för att utveckla Anorexia eller Bulimi. Speciellt finns risk för denna diagnos hos flickor i nedre tonåren. Denna grupp löper en väsentligt förhöjd risk att utveckla ätstörning vid låg BMI. Ju tidigare detta upptäcks och ju snabbare en behandling påbörjas desto bättre chans att bota eller lindra sjukdomsförloppet.

Det kan vara svårt att öka sin vikt för vissa individer. Det rekommenderas att du kontaktar din vårdgivare för vägledning om bland annat kostråd som anpassas för dig personligen.

Symtom och komplikationer vid ätstörning kan bland annat innebära:

  • Benskörhet
  • Koncentrationssvårigheter
  • Lågt blodtryck
  • Låg kroppstemperatur
  • Låg puls
  • Muskelsvaghet
  • Sömnsvårigheter
  • Sänkt ämnesomsättning
  • Undervikt

Du kan läsa mer om din klassificering undervikt här.

För att förbättra din klassificering till normal måste öka ditt BMI-värde med 0,4 till ett BMI-värde på 18.5. Förändringen motsvarar en viktökning med 1 kg för dig som är 161 cm lång.


Beräkna åldersjusterad BMI

Ålder: år
Kön:

Genom att ange din ålder och kön kan du få en mer noggrann klassificering och beräkna ditt åldersjusterade BMI, vilket är känt som Age Adjusted BMI (AA-BMI). AA-BMI bygger på både vetenskap och empiriska data.

I grunden gäller det att ju äldre en person är desto mindre hälsofarligt är det med övervikt. Det som i normalfallet anses som en övervikt för en ung person kan betraktas som normalvikt för en äldre person. Här kan du läsa mer om BMI hos äldre personer.


Virtuell BMI-kalkylator

BMI 47 kg och 161 cm på BMI-kalkylatorn

Beräkna kaloribehov

Ålder: år
Kön:

En individs kaloribehov beror på kroppsmassans storlek och aktivitetsnivå. Det finns även en skillnad mellan kvinnor och män. Behovet av antalet kalorier varierar beroende på vikt, ålder samt graden av fysisk aktivitet.

Fyll i ålder och kön i kaloriräknaren ovan för att du räkna ut hur många kalorier du behöver per dag vid olika aktivitetsnivåer.

Läs mer om kaloriförbrukning och kaloribehov här.


Kolla ett annat värde

Vikt: kg
Längd: cm


Läs mer om BMI:

Läs mer om påverkande faktorer för BMI:

Läs mer om BMI klassificeringar: