Ditt beräknade BMI-värde är: 29,6

BMI-värde: 29,6 - bra eller dåligt?

Ditt BMI-värde är: Lite för hög

Vikt: 71 kg
Längd: 155 cm

Övervikt

Ett BMI-värde på 29.6 klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som Övervikt

Resultatet av mätningen visar att du har Övervikt i relation till din längd. Utifrån dessa värden ha du ett något sämre förhållande mellan kroppsfett och muskelmassa.

Individer med ett BMI i intervallet 25 till 29,9 bedöms ha övervikt. Vid i övrigt god hälsa bedöms detta inte innebära allvarliga fetmarelaterade hälsoproblem. Det är dock väsentligt att inte öka ytterligare i vikt, utan en viktreducering är önskvärd. Det finns annars en risk att falla över gränsen till fetma.

Rekommendationen blir att minska i vikt genom en kombination av dessa åtgärder:

Öka din fysiska aktivitet till en högre nivå. En ökning av fysisk aktivitet är önskvärd.

Du bör se över dina matvanor. Börja med en mer hälsosam kost. Nya matvanor kan potentiellt förbättra din livskvalité och livslängd.

Du kan läsa mer om din klassificering övervikt här.

För att förbättra din klassificering till normal måste sänka ditt BMI-värde med 4,6 till ett BMI-värde på 25. Förändringen motsvarar en viktnedgång med 11 kg för dig som är 155 cm lång.


Beräkna åldersjusterad BMI

Ålder: år
Kön:

Genom att ange din ålder och kön kan du få en mer noggrann klassificering och beräkna ditt åldersjusterade BMI, vilket är känt som Age Adjusted BMI (AA-BMI). AA-BMI bygger på både vetenskap och empiriska data.

I grunden gäller det att ju äldre en person är desto mindre hälsofarligt är det med övervikt. Det som i normalfallet anses som en övervikt för en ung person kan betraktas som normalvikt för en äldre person. Här kan du läsa mer om BMI hos äldre personer.


Virtuell BMI-kalkylator

BMI 71 kg och 155 cm på BMI-kalkylatorn

Beräkna kaloribehov

Ålder: år
Kön:

En individs kaloribehov beror på kroppsmassans storlek och aktivitetsnivå. Det finns även en skillnad mellan kvinnor och män. Behovet av antalet kalorier varierar beroende på vikt, ålder samt graden av fysisk aktivitet.

Fyll i ålder och kön i kaloriräknaren ovan för att du räkna ut hur många kalorier du behöver per dag vid olika aktivitetsnivåer.

Läs mer om kaloriförbrukning och kaloribehov här.


Kolla ett annat värde

Vikt: kg
Längd: cm


Läs mer om BMI:

Läs mer om påverkande faktorer för BMI:

Läs mer om BMI klassificeringar: