Ditt beräknade BMI-värde är: 30,5

BMI-värde: 30,5 - bra eller dåligt?

Ditt BMI-värde är: För hög

Vikt: 77 kg
Längd: 159 cm

Betydande övervikt (fetma klass 1)

Ett BMI-värde på 30.5 klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som Betydande övervikt

Resultatet av mätningen visar att du har betydande övervikt (fetma klass 1). Utifrån dessa värden ser du ut att ha en ohälsosam fördelning mellan kroppsfett och muskelmassa. Du har en förhöjd hälsorisk, bland annat en markant ökad risk att drabbas av hjärtbesvär, kärlsjukdom, högt blodtryck och typ 2 diabetes, men även av andra fetmarelaterade sjukdomar.

Den nivå du befinner dig på gör att det är mycket vanligt med ytterligare viktökning. Väsentligt är att du snarast vidtar åtgärder i syfte att inte öka ytterligare samt du måste snarast påbörja åtgärder i syfte att minska din vikt. En livsstilsförändring är nödvändig.

Det rekommenderas att du vidtar flera av dessa åtgärder i kombination:

Du måste se över din kost. Det görs genom betydande kostförändringar. Nya matvanor är en nödvändig del av din viktminskning och kommer att förbättra din livskvalité och livslängd.

Det är avgörande för din hälsa att du ökar din fysiska aktivitet till en markant högre nivå. En ökning av din fysiska aktivitet är absolut nödvändig.

I det fall du konsumerar alkoholhaltiga drycker bör du trappa ner till en lägre konsumtionsnivå. Alkoholhaltiga drycker innehåller framför allt kolhydrater som kroppen omvandlar till glukos, ett sockerämne som i större mängd är skadlig för hälsan. Det finns forskning som påvisar samband mellan fetma och alkoholintag.

Du kan läsa mer om din klassificering betydande övervikt här.

För att förbättra din klassificering till normal måste sänka ditt BMI-värde med 5,5 till ett BMI-värde på 25. Förändringen motsvarar en viktnedgång med 14 kg för dig som är 159 cm lång.


Beräkna åldersjusterad BMI

Ålder: år
Kön:

Genom att ange din ålder och kön kan du få en mer noggrann klassificering och beräkna ditt åldersjusterade BMI, vilket är känt som Age Adjusted BMI (AA-BMI). AA-BMI bygger på både vetenskap och empiriska data.

I grunden gäller det att ju äldre en person är desto mindre hälsofarligt är det med övervikt. Det som i normalfallet anses som en övervikt för en ung person kan betraktas som normalvikt för en äldre person. Här kan du läsa mer om BMI hos äldre personer.


Virtuell BMI-kalkylator

BMI 77 kg och 159 cm på BMI-kalkylatorn

Beräkna kaloribehov

Ålder: år
Kön:

En individs kaloribehov beror på kroppsmassans storlek och aktivitetsnivå. Det finns även en skillnad mellan kvinnor och män. Behovet av antalet kalorier varierar beroende på vikt, ålder samt graden av fysisk aktivitet.

Fyll i ålder och kön i kaloriräknaren ovan för att du räkna ut hur många kalorier du behöver per dag vid olika aktivitetsnivåer.

Läs mer om kaloriförbrukning och kaloribehov här.


Kolla ett annat värde

Vikt: kg
Längd: cm


Läs mer om BMI:

Läs mer om påverkande faktorer för BMI:

Läs mer om BMI klassificeringar: