Ditt beräknade BMI-värde är: 36,5

BMI-värde: 36,5 - bra eller dåligt?

Ditt BMI-värde är: Alldeles för hög

Vikt: 81 kg
Längd: 149 cm

Svår övervikt (fetma klass 2)

Ett BMI-värde på 36.5 klassas av Världshälsoorganisationen (WHO) som Svår övervikt

Resultatet av mätningen visar att du har Svår övervikt (fetma klass 2). Utifrån dessa värden har du en avsevärt sämre relation mellan muskelmassa och kroppsfett än normalt. Du har en markant förhöjd hälsorisk, bland annat en avsevärt ökad risk att drabbas av hjärtbesvär, kärlsjukdom, högt blodtryck och typ 2 diabetes, men även av flera andra allvarliga fetmarelaterade sjukdomar.

Du bör kontakta vårdgivare snarast för konsultationer angående viktreduktion. Din nuvarande vikt medför att en ytterligare viktökning är trolig. Mycket viktigt är att du omedelbart vidtar åtgärder i syfte att inte öka ytterligare. Du måste genast påbörja åtgärder i syfte att minska din vikt i betydande grad. En livsstilsförändring är absolut nödvändig för ditt omedelbara välbefinnande.

Det rekommenderas att du vidtar flera av dessa åtgärder i kombination:

Du måste på allvar se över din kost. Det gör du genom en betydande förändring av dina kostvanor. Nya vanor är en absolut nödvändig del av din viktminskning och kommer att förbättra din livslängd och din livskvalité.

Det är livsviktigt för din hälsa att du markant ökar din fysiska aktivitet till en betydligt högre nivå. En ökning av din fysiska aktivitet är väsentlig för din omedelbara livslängd.

I det fall du konsumerar tobaksvaror eller alkoholhaltiga drycker, kanske till och med dagligen ska du avsluta omedelbart. Alkoholhaltiga drycker innehåller mängder av framför allt kolhydrater som kroppen omvandlar till glukos, ett sockerämne som påverkar vikten hos varje individ som är fysisk inaktiv. Studier visar ett klart samband mellan viktökning och alkoholintag.

Du bör kontakta vårdgivare i avsikt att få råd och hjälp med din viktminskning.

Du kan läsa mer om din klassificering svår övervikt (fetma klass 2) här.

För att förbättra din klassificering till normal måste sänka ditt BMI-värde med 11,5 till ett BMI-värde på 25. Förändringen motsvarar en viktnedgång med 26 kg för dig som är 149 cm lång.


Beräkna åldersjusterad BMI

Ålder: år
Kön:

Genom att ange din ålder och kön kan du få en mer noggrann klassificering och beräkna ditt åldersjusterade BMI, vilket är känt som Age Adjusted BMI (AA-BMI). AA-BMI bygger på både vetenskap och empiriska data.

I grunden gäller det att ju äldre en person är desto mindre hälsofarligt är det med övervikt. Det som i normalfallet anses som en övervikt för en ung person kan betraktas som normalvikt för en äldre person. Här kan du läsa mer om BMI hos äldre personer.


Virtuell BMI-kalkylator

BMI 81 kg och 149 cm på BMI-kalkylatorn

Beräkna kaloribehov

Ålder: år
Kön:

En individs kaloribehov beror på kroppsmassans storlek och aktivitetsnivå. Det finns även en skillnad mellan kvinnor och män. Behovet av antalet kalorier varierar beroende på vikt, ålder samt graden av fysisk aktivitet.

Fyll i ålder och kön i kaloriräknaren ovan för att du räkna ut hur många kalorier du behöver per dag vid olika aktivitetsnivåer.

Läs mer om kaloriförbrukning och kaloribehov här.


Kolla ett annat värde

Vikt: kg
Längd: cm


Läs mer om BMI:

Läs mer om påverkande faktorer för BMI:

Läs mer om BMI klassificeringar: