Hur påverkar alkohol BMI?

Världshälsoorganisationen menar att övervikt har blivit ett allt större problem sedan 1970-talet, speciellt i västvärlden. Ett stort antal studier har gjorts de senaste åren vid olika institut och forskningsanstalter om hur alkohol påverkar en persons vikt och BMI. Flera av dessa studier påvisar ett samband mellan övervikt och fetma som ett resultat av alltför stor alkoholkonsumtion, men det finns även vissa studier som inte drar dessa slutsatser.

Alkohol och BMI

Det finns ännu inga klara bevis för endera sidan, annat än för öl. Här går det att se i studier att de män i åldern 40 – 65 år som påvisas vara storkonsumenter av alkohol tenderar att falla in i kategorin överviktiga eller feta. Män tenderar att inmundiga öl i betydligt större mängder än kvinnor.

Samverkande faktorer

Vad som återkommer som resultat i studier är att flera olika faktorer samverkar som orsak till individers övervikt. Några av dessa är DNA-arvet, social situation och livsstil. Alkoholförtäring i syfte att koppla av från vardagens stress ökar och har blivit ett globalt fenomen. Detta kan leda till ökad vikt om konsumtionen inte kompenseras genom till exempel minskat intag av föda eller mer fysisk aktivitet.

Det är även bevisat genom flertalet studier att en viss mängd alkohol konsumerat under kort period får en individ att öka mer i vikt, än om den mängden konsumeras över en längre tidsperiod.

Kolhydrater är energi

Alkohol innehåller cirka 7,1 kcal per gram och ska naturligtvis betraktas som en källa till energi, på samma sätt som allt annat som en person äter eller dricker. Många personer är omedvetna om att alkohol innehåller ämnen som omvandlas till kolhydrater i kroppen. När dessa kolhydrater bryts ner omvandlas de till olika typer av sockerarter i varierande mängder. Öl innehåller en större mängd energi i förhållande till andra renare typer av alkoholhaltiga drycker. Blandas de renare spritdryckerna ut med så kallat groggvirke eller sockerhaltig läsk, så erhålls självklart ett ökat energivärde även i dessa drycker.

Alkohol ger ökad hunger

Det är inte bara energiinnehållet i alkoholhaltiga drycker orsakar viktökning, utan alkohol kan även påverka BMI genom ökad hunger. Öl med ett glykemiskt index runt 110 ger kroppen snabba kolhydrater. Kroppen kontrar med att producera hormonet insulin varvid cellerna omvandlar sockerarterna till fett.

Vid berusning påbörjas kemiska processer i kroppen vilket gör att en känsla av hunger sätter in. Många känner nog igen sig i detta där suget kommer vid berusning. Ofta kan det bli en hamburgare i kiosken på väg hem från festen, en pizza med extra allt eller en nattmacka vid hemkomsten. Kroppens prioritering vid förtäring av fast föda och samtidig alkoholkonsumtion blir att först förbränna alkoholen. Den fasta födan får vänta och blir då under tiden lagrad som fett.

Sluta dricka alkohol – gå ner i vikt

Det finns sätt att minska sitt BMI med relativt enkla medel. Bland annat kan minskat alkoholintag ge dig dubbel effekt. Börjar du sedan att äta mer nyttigt erhåller du ytterligare fördelar. Beroende på vilken typ av alkoholhaltig dryck som konsumeras, hur mycket och hur ofta, kommer alkoholen att påverka ditt BMI på olika sätt.

Alkoholens förbränningsprocess i kroppen kräver vätska, detta visar sig vid nästa dags uppvaknande där du ofta känner törst. Den efterföljande ”obligatoriska” huvudvärken beror sannolikt på vätskebrist. Drick med förnuft, ”varannan vatten”, det finns en anledning till det rådet.

Alkohol och kalorier

Allmänt gäller ju sötare dryck av öl, vin eller drinkblandning, desto fler kalorier.

Olika fabrikat och typ av öl innehåller olika mängd kalorier. Ett uppskattat medelvärde anges i tabellen nedan.

Typ av dryckkcal / 10 clkcal / 50 cl
Öl 2,3 %28140
Öl 3,5 %38190
Öl 5,6 %48240
Cider 4,5 %54270
Rött vin 12 %73365
Vitt vin 12 %68340
Whisky 40 %2201100
Gin & Tonic4002000

Givet att en kvinna behöver runt 2000 kalorier per dag, och en man behöver omkring 2500 kalorier per dag ser vi här att ett ökat energitillskott i form av alkoholhaltiga drycker kan öka ditt totala kaloriintag markant.

Vart tar de kalorierna vägen om de inte sätter sig på magen, runt midjan eller höfterna?

Du kan även läsa mer om BMI här. Det forskas ständigt om hur alkohol påverkar kroppen och BMI. Hos National Center for Biotechnology Information (NCBI) kan du läsa en forskningsartikel om alkohol och fetma.