Svår övervikt (fetma klass 2)

Fetma är ett mycket allvarligt medicinskt tillstånd. Miljontals människor runt om i världen anses lida av fetma. Fetma kännetecknas av en stor mängd fett i kroppen och ökar personens risk att utveckla flera allvarliga medicinska problem.

Det finns olika klasser av fetma baserat på ens BMI eller kroppsmasseindex. Den som har ett BMI mellan 35 och 40 klassas inom kategorin svår övervikt (fetma klass 2). Som ett resultat av detta så har den individen också en högre risk att utveckla allvarliga medicinska problem.

Svår övervikt (fetma klass 2)

Undantag i BMI-skalan

En persons BMI beräknas utifrån dess längd och vikt. I allmänhet används det för att uppskatta andelen kroppsfett. Men det blir inte alltid korrekt, speciellt inte för ovanligt långa individer. Även de som ägnar sig åt kroppsbyggande och som därför bär på många fler kilo med muskler i förhållande till kroppsfett, kan vid en vanlig BMI-mätning betraktas som feta. För individer som inte aktivt och ihållande tränar styrka med vikter klassas emellertid ett BMI på 30 och högre såsom att de lider av fetma. Barn i viss ålder faller heller inte in i den vanliga BMI skalan.

Ökad risk för sjukdom med fetma

Det finns vissa medicinska problem som kan utvecklas om du faller under kategori fetma. Individer som klassificeras med fetma klass 2 har en högre risk att utveckla följande medicinska tillstånd:

 • Diabetes
 • Högt blodtryck
 • Högt kolesterol
 • Hjärtattack
 • Hjärtsvikt
 • Stroke
 • Vissa typer av cancer
 • Leverproblem
 • Gallsten
 • Problem med leder, (tryckrelaterat)
 • Sömnapné

Sömnapné är en allvarlig situation där andningen tillfälligt upphör under sömnen. Det kan orsaka trötthet under dagen, sömnighet, dålig uppmärksamhet och koncentrationssvårigheter. Episoder av trötthet riskerar att försätta personen i potentiellt allvarliga situationer.

Midjemått relaterat till sjukdomsrisk

För personer som är överviktiga är midjestorleken en bra indikator på möjligheten att de kommer att utveckla hjärtsjukdomar. Till exempel kan kvinnor som har en midja som är större än 88 cm och män vars midja är större än 100 cm ha lättare att utveckla typ 2-diabetes och hjärtproblem.

Personer med en midja större än höfterna, har också en högre risk för dessa allvarliga sjukdomar. Naturligtvis finns det andra riskfaktorer för att utveckla dessa medicinska tillstånd annat än att klassificeras med svår övervikt (fetma klass 2). Om du har en familjehistoria med vissa medicinska tillstånd, röker eller lever ett generellt stillasittande livsstil, är du med all sannolikhet också i riskzonen för att utveckla dessa sjukdomar.

Klassificeringen svår övervikt (fetma klass 2) är den näst högsta klassificeringen och ligger mellan betyande övervikt (fetma klass 1) och extrem övervikt (fetma klass 3). Vid en viktökning riskerar klassificeringen att förändras till den högsta nivån, medan en viktminskning kan sänka nivån till fetma klass 1.