Undervikt

Vilka risker finns med undervikt?

När kroppsmasseindex (BMI) diskuteras så fokuseras det ofta på de negativa effekterna av att ha ett alltför högt BMI-tal. Det är sant att ett högt BMI kan försätta dig i riskzonen för olika sjukdomar förknippade med fetma, såsom diabetes och vissa cancerformer.

Lika sant är det att en låg BMI, under 18,5 kan försätta dig i riskzonen för att utveckla potentiellt allvarliga tillstånd förknippade med undervikt och undernäring, men även andra typer av sjukdomar. Har du ett BMI under 16 finns det risk för anorexi.

Undervikt

Det kan vara svårt att upprätthålla en hälsosam vikt. Både att ha övervikt eller ha undervikt kan vara skadlig för din hälsa, så det är viktigt att en hälsosam medelvikt bibehålls.

Nedan beskrivs i korthet vilka risker som förknippas med undervikt och vilka hälsofaror eller fördelar som det kan leda till.

Undernäring

Många personer har en ohälsosam låg BMI. Det kan ha sin grund i att personerna i fråga ransonerar sitt kaloriintag eller begränsar olika sorters livsmedel de konsumerar. Dessa beteenden reducerar då olika typ och nivå av näringsämnen som blir tillgängliga för absorption i kroppen, vilket kan leda till undernäring över tid.

Undervikt ger brist på energi

Vid undervikt har kroppen inte de energiförråd som behövs för ett aktivt liv. Du kan uppleva svaghet och trötthet. Detta är kroppens sätt att bevara energi för att uppehålla de allra viktigaste kroppsfunktionerna. Ju mer undervikt en person har, desto tydligare kommer denna trötthet att framträda.

Infektioner

Avsaknad av rätt näring kan tömma kroppen på vitaminer och mineraler som den behöver för att bekämpa olika sjukdomar. Till exempel kan underskott på vitamin A, som vanligtvis intas via födan, försvaga ett tunt defensivt lager av vävnad i luftvägarna och mag-tarmkanalen kallat epitelet. Detta underskott kan sedan ge upphov till infektioner. Järn, zink, vitamin D och vitamin E är också näringsämnen som vid brist kan leda till högre infektionsbenägenhet orsakat av undernäring.

Benstomme

Benstommens hälsa är ett annat BMI relaterat problem. Detta på grund av en allt tydligare koppling mellan låg BMI och osteoporos, särskilt bland kvinnor. Osteoporos är ett medicinskt tillstånd som utvecklas vid låg benmineraldensitet. Ju lägre mineraltäthet, desto mer ömtålig och skör blir benstommen. Benskörhet utvecklas på grund av brist på viktiga näringsämnen såsom vitamin D och kalcium.

Infertilitet

I vissa fall kan en låg BMI resultera i fertilitetsproblem. I allmänhet ses infertiliteten oftare hos kvinnor med låg BMI. Dessa kan orsakas av ett tungt träningsprogram eller en mycket restriktiv diet. För lite kroppsfett påverkar kroppens förmåga att lagra östrogen, vilket sedan kan hämma ägglossning och påverka menstruationscykeln.

Undervikt påverkar hjärthälsan

Precis som en låg BMI kan orsaka en reducering av bentäthet och minskning av kroppsfett, kan det också resultera i förlust av hjärtmuskelmassa. Lägre hjärtmassa resulterar i tunnare och försvagade hjärtväggar, vilket ökar risken för hjärtsjukdomar och hjärtattack. Lågt blodtryck kan även bli följden eftersom hjärtmuskelns styrka minskar.

En viktminskning är hälsosam för många personer. Var dock uppmärksam på att en ohälsosam besatthet av viktminskning kan motverka de hälsofördelar som en reducering i vikt kan medföra.

Konsultera din läkare eller annan sjukvårdspersonal för att bestämma den perfekta BMI-nivån för din unika situation i avsikt att upprätthålla ett friskt och aktivt liv. Om viktökning görs kan det hända att BMI-klassifieringen istället blir normal, vilket är en nivå högre än undervikt.