Normalvikt

Normal BMI

Ett BMI-intervall mellan 18,5 och 25 anses vara hälsofrämjande och gynnsamt. En person som ligger inom detta intervall anses ha en ideal vikt och därmed ett normalt BMI-värde. Det finns många fördelar med att ligga inom dessa BMI-värden.

Normalvikt

Forskning visar att personer med normalt BMI är mindre benägna att utveckla sjukdomar som är förknippade med fetma. Dessa sjukdomar inkluderar typ 2-diabetes, kranskärlssjukdom, högt blodtryck, högt kolesterol, stroke, gallblåsesjukdom, andningsproblem inklusive astma, artros och vissa cancerformer, inklusive bröstcancer, ändtarmscancer samt problem med reproduktionssystemet hos kvinnor och män. Personer med ett hälsosamt BMI har också i allmänhet inga problem med blodsockernivån. Att ha en normal vikt ökar chansen för ett långt och aktivt liv.

Hälsosam BMI

En hälsosam BMI är associerad med ett friskt sinne. Människor med en sund vikt är mer benägna att njuta av träning, vilket gynnar både sinnet och kroppen. Att stävja övervikt minskar belastning i leder och muskler. Sannolikheten för värk och smärta efter träning minskar. Personer med klassificeringen normalvikt sover också bättre, då övervikt påverkar och stör lungfunktionen vid sömn.

För par som vill ha barn är förutsättningarna de bästa när båda föräldrarna ligger på en hälsosam BMI. Studier visar att mödrar med BMI mellan 20 och 24 är mer benägna att bära ett friskt barn hela vägen till födsel.

Övervikt är också en riskfaktor för ångest och depression och social isolering utifrån en dålig självbild kan förvärra andra psykiska hälsoproblem. Dessutom orsakar överskott av fett inflammation, vilket verkar främja demens. Träning är en beprövad förebyggande strategi mot demens.

Hälsosam vikt

Personer med normala BMI-värden har mer energi än de med övervikt eller undervikt. De blir inte överansträngda av att tvingas bära runt på onödiga extra kilon som kroppen inte har något behov av. Vanligtvis får de normalviktiga individerna i sig tillräckligt med kalorier från födan för att ta dem igenom dagen.

Personer med en hälsosam vikt konsumerar sannolikt även tillräckligt med vitaminer och mineraler, tillsammans med proteiner, kolhydrater och fetter. Detta hjälper till att stödja immunsystemet och även deras endokrina system. De blir inte sjuka lika ofta, deras hår och hud ser bra ut och deras tänder och ben förblir starka. Friska människor känner sig vanligtvis tillfreds med sig själva. De är inte obekväma med att visa sig offentligt, delta i evenemang och träffa nya människor. Deras kroppar är inget hinder för de aktiviteter de vill utföra.

BMI är bara en faktor i vår hälsa

Vi påverkas också av till exempel våra gener, exponering för gifter, patogener, stress, mediciner, och kvaliteten på vår vård, samt av alla andra omvärldsfaktorer. Normalt finns det inga hälsorisker med en hälsosam BMI.

Klassificeringen normalvikt ligger mellan klassificeringarna undervikt och övervikt.