Kalorimätare

En individs kaloribehov beror på kroppsmassans storlek och aktivitetsnivå. Det finns även en skillnad mellan kvinnor och män. Behovet av antalet kalorier varierar beroende på vikt, ålder samt graden av fysisk aktivitet.

Fyll i dina värden nedan för att beräkna ditt kaloribehov.

Vikt: kg
Längd: cm
Ålder: år
Kön:

Basalmetabolism

BMR, Basal Metabolic Rate är det engelska uttrycket för vad som i Sverige kallas för basalförbränning eller basalförbrukning. Det är en beteckning på hur mycket kalorier som en vilande kropp behöver för att behålla sin vikt och sina basala funktioner. Alla kroppens celler behöver ett viss minimalt mått av energi för att överleva och bibehålla sina normala uppgifter.

En normalt fungerande persons kropp kan naturligtvis inte bara befinna sig i vila hela tiden, en viss aktivitet kommer alltid att behövas. Alla dessa individer kommer därvidlag att behöva mer än det basala energitillskottet. Konsumerar du fler kalorier än vad kroppen behöver kommer du att öka i vikt, konsumeras färre kalorier så medför det en viktminskning.

Vid en högre arbetsbelastning behövs mer energi, ett större kaloriintag erfordras eftersom alla celler i detta fall kommer att behöva mer syre och energi. Varje persons basalmetabolism är unik för just hen beroende av energiupptagningsförmåga och är i allmänhet högre för män än vad den är för kvinnor.

Rekommendationer som beskrivs på denna sida gäller för generella grupper som helhet. Kaloribehov mellan olika individer inom respektive grupp kan skilja sig åt markant.

Rekommenderad kost

Varierande kost med betoning på frukt, bär, grönsaker, fullkornsprodukter och fisk. Begränsa intaget av mejeriprodukter då dessa produkter kan leda till övervikt. De som är över 65, behöver dock mer protein än de som är yngre för att lättare kunna behålla sin muskelmassa.

Använd gärna nyttigt flytande matfett vid stekning, till exempel olivolja men helst rapsolja eftersom den innehåller omega 3 fett. Kroppen behöver olika typ av fetter, det finns en variation av nyttiga fett speciellt i frö och nötter. Det har även visats genom forskning att hjärt- och kärlsjukdomar minskar med ökad andel intag av omättade fettet i förhållande till konsumtion av mättat fett.

Vitaminer och vätska

Personer över 70 år bör även ta tillskott av D vitamin detta för att hudens förmåga att omvandla solens strålar till nyttiga vitaminer kommer att minska med stigande ålder. Tillsammans med en hälsosam och balanserad kost rekommenderas även en daglig träningsrutin i avsikt att upprätthålla en hälsosam livsstil.

Förmågan att känna törst minskar med åren, rekommendationen blir att dricka 2 liter per dag. Vätskebrist kan medföra huvudvärk, yrsel och försämrat balanssinne.

Fysisk aktivitet och kaloribehov

Det rekommenderas att utföra pulshöjande aktivitet under totalt 150 minuter per vecka. I de fall som den fysiska aktiviteten är intensiv räcker det med 75 minuter per vecka, jogging eller snabb promenad. Fysisk aktivitet med inriktning på muskelstärkande träning bör utföras i vart fall två gånger i veckan för att stärka de stora muskelgrupperna. Svenska Läkaresällskapet har antagit dessa rekommendationer under 2011.

Kaloribehov och träning

Att kunna behålla sin vikt och en hälsosam muskelmassa blir naturligtvis lättare med en anpassad träning. Den vanligaste orsaken till en viktminskning hos äldre personer är en reducering av muskler, men kan även ha sin orsak i underliggande sjukdom.

Den fysiska aktiviteten hjälper dig att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa såsom till exempel benskörhet vissa cancerformer samt hjärt- och kärl relaterade sjukdomar.

Här kan du läsa mer om BMI.

Hos 1177 kan du läsa mer om träning och fysisk hälsa.