Övervikt

Med varje år som går, upptäcker läkare och forskare ytterligare skäl för att övervikt medför ökande risker för individers övergripande hälsa. Att ha övervikt definieras som att ha mer kroppsfett i relation till din längd än vad som rekommenderas.

Övervikt

Hälsorisker med ett högt BMI-värde

Att bära extra fett på kroppen leder till en ökad risk för ett brett spektrum av tillstånd inklusive:

Typ 2-diabetes

Övervikt kan leda till att dina celler blir resistenta mot insulin.

Kolesterol

Övervikt tenderar att leda till en ökning av kolesterolnivån.

Högt blodtryck

Med en större kroppsstorlek behöver ditt hjärta arbeta hårdare för att pumpa blod i hela kroppen, vilket innebär ett högre blodtryck.

Hjärtsjukdomar

Hjärtsjukdomar som ofta förknippas med att vara överviktig är:

Stroke

Stroke är ofta förknippat med att väga mer än vad som anses vara inom normala värden.

Cancer

Det är inte helt känt varför övervikt kan öka risken för cancer. Det misstänks att kostvanor och stillasittande livsstil som leder till övervikt kan bidra till utvecklingen av vissa cancerformer.

Artros

Extra vikt på leder och brosk kan orsaka skador och artros, vilket är en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna. Några kännetecken för artros är stela och ömma leder.

Graviditetsproblem

Övervikt under graviditeten kan leda till en ökad risk för graviditetsdiabetes.

Finns det fördelar med övervikt?

Överraskande nog finns det några potentiella fördelar kopplade till övervikt, till exempel:

Lägre risk för reumatoid artrit

Hos män framstår en liten övervikt vara kopplad till en minskad risk att utveckla reumatoid artrit, vilket även kallas för ledgångsreumatism och är en inflammatorisk sjukdom.

Starkare immunsystem

Fettlagren runt organen kan kommunicera med immunsystemet på ett fördelaktigt sätt, vilket ger ett starkare immunsystem.

Minskad risk för demens

Det misstänks att extra fettlager kan hjälpa till att förhindra demens.

Tolerans

Människor med en högre vikt och ett tjockare fettlager har större tolerans vid kalla temperaturer jämfört med smalare personer.

Hungersnöd

Vid hunger används kroppens fettreserver och kroppen omvandlar fett till energi. Detta innebär i praktiken att överviktiga människor kan överleva längre utan mat. Det finns dock ett flertal studier som visar att svält kan på sikt motverka viktnedgång.

Trots dessa få fördelar är det dock en begynnande hälsorisk med att väga mer än vad som anses vara normalt. Att hålla optimal vikt är alltid mer hälsosamt.

Sammantaget är det viktigt att upprätthålla en hälsosam vikt för att undvika en mängd potentiella hälsotillstånd och sjukdomar, bland annat av de som nämns ovan. Trots några hälsofördelar är övervikt främst kopplat till ökad hälsorisk och ohälsosamma tillstånd.

Klassificeringen övervikt ligger mellan normalvikt och fetma klass 1. Om vikten ökas ännu mer riskerar klassificeringen att stiga, medan om viktminskning görs så kan BMI-värdet den hamna på en normal nivå.