BMI historia

BMI ur ett historiskt perspektiv

Adolphe Quetelet, en belgisk matematiker, statistiker, och samhällsvetare, var en framstående forskare och blev invald som medlem i flera olika länders vetenskapsakademier. År 1850 blev han som utländsk medlem invald i den svenska Kungliga Vetenskapsakademien. Quetelet kom dock att nå större berömmelse och framgång som befolkningsstatistiker. Under 1830-talet var han en av de första att börja samla in uppgifter om samhället och dess olika företeelser i en större omfattning. Han utvecklade bland annat en skala som då kom att kallas för Quetelet Index. Skalan som han konstruerade byggde på en statistisk uppfattning om hur ”medelmänniskan”, eller som vi säger i Sverige, medelsvensson ser ut.

BMI historia

BMI idag

Namnet Quetelet Index ändrades senare till Body Mass Index, som vi idag förkortar BMI. Under 1970-talet utkom en rapport där forskare noterade att BMI såg ut att vara ett bra mätvärde för fetma och hälsoproblem relaterade till övervikt. Det kom att bli den internationella standarden för bedömning av människors vikt. BMI är relativt lätt att beräkna och är idag det mest använda verktyget för att förstå samband mellan risk för hälsoproblem i relation till vikt.

Här kan du läsa mer om BMI idag. Du kan även läsa mer om att bedöma din vikt hos 1177.