Extrem övervikt (fetma klass 3)

Fetma är ett medicinskt tillstånd där en person konstateras ha en vikt över vad som anses vara hälsosam i proportion till sin längd. De personer som klassificeras med fetma klass 3 är extremt överviktiga och har en mycket hög risk för att utveckla ytterligare hälsoproblem. I klassificeringen extrem övervikt (fetma klass 3) ingår personer med ett BMI som har blivit uppmätt till 40 eller högre.

Extrem övervikt (fetma klass 3)

Det finns ett flertal fysiska, emotionella och psykologiska hälsoproblem som kan anses vara ett resultat av övervikt. Även hjärtat påverkas drastiskt för de personer som ingår i fetma klass 3. Hjärtproblem inkluderar högt blodtryck samt högt kolesterol och triglycerider (fett) i blodet.

Risken för hjärtsjukdomar, hjärtattacker, och fullständig hjärtsvikt ökar dramatiskt med ökad vikt. Diabetes har en avsevärt större risk att utvecklas hos de som är överviktiga. Övervikt sätter också onödigt och oönskat belastning på kroppens leder och benstomme. Det riskerar att orsaka smärta och stelhet, vilket kan leda till artros.

Sömnapné

Sömnapné är en annan risk förknippad med fetma. Sömnapné uppstår när andningen tillfälligt upphör under sömn, vilket stör de viktiga och naturliga sömncyklerna. Detta kan medföra att en person känner sig mer trött under dagen och kan leda till sämre uppmärksamhet och omdöme. Episod av upplevd trötthet riskerar att försätta individen i en potentiellt farlig situation.

Förkortad livslängd, en riskfaktor

Andra fysiska hälsorisker förknippade med fetma består av stroke, trötthet, sämre leverfunktion, gallsten, andning och till och med vissa cancerformer. För kvinnor kan fetma påverka menstruationens regelbundenheter och öka risken för en ohälsosam graviditet. Fetma påverkar i allmänhet hela kroppen och dess förmåga att fungera från dag till dag och har visat sig minska livslängden väsentligt.

De personer som lider av fetma klass 3 löper också en högre risk för depression. Detta kan bero på en persons egen självbild, känslor av diskriminering från andra samt missade händelser och möjligheter. En riskfaktor medför inte att en sjukdom eller problem kommer att utvecklas utan den ökar snarare risken för att de uppstår. Återigen har de i fetma klass 3 en mycket högre risk att utveckla dessa allvarliga hälsoproblem.

Fetma är ett mycket allvarligt och livshotande problem. Det finns inga fördelar med att vara diagnosticerad med övervikt i klass 3. Det medför i stället ett stort antal mycket höga risker. Fetma har fastställts som en mycket stor bidragande faktor i minskad livskvalitet samt en avsevärt förkortad livslängd.

En ökad sjukdomsrisk

Vissa allvarliga medicinska problem riskerar att utvecklas på de individer som diagnostiseras med fetma kategori 3. Dessa personer har en avsevärt högre riskfaktor att drabbas av bland annat nedan listade sjukdomar:

 • Artros, ben- och ledproblem på grund av extra tryck på benen och leder
 • Cancer
 • Diabetes
 • Gallsten
 • Hjärtattack, som härrör från hjärtsjukdom
 • Hjärtsvikt
 • Högt blodtryck (hypertoni)
 • Högt kolesterol och triglycerider
 • Leversjukdom
 • Stroke
 • Sömnapné

Midjemåttets påverkan på sjukdom

Midjemåttet och höftmåttet hos en person påverkar också hälsan. För överviktiga individer med ett midjemått som överstiger vissa vedertagna mått, för kvinnor 88 cm, för män 100 cm, indikerar detta en mycket större risk för att i framtiden utveckla allvarliga hjärtsjukdomar samt typ 2-diabetes.

Självklart förekommer det även andra faktorer för en individs utveckling av dessa sjukdomar såsom en stillasittande livsstil och ohälsosam kost. Med en familjehistoria av speciella medicinska tillstånd ökar även sannolikheten för att utveckla dessa sjukdomstillstånd.

Klassificeringen extrem övervikt (fetma klass 3) är den högsta nivån av BMI-klassificering. Här är det viktigt att du försöker sänka nivån så snart som möjligt till åtminstone fetma klass 2. Vid en fortsatt hög nivå finns risk för förkortad livslängd. Hos Journal of the American Medical Association (JAMA) kan du läsa en forskningsartikel som handlar om dödsfall förknippade med övervikt och fetma.