Anorexi

Anorexi är en ätstörning som uppkommer när en person försöker gå ner i vikt genom att svälta. Läkare anser en person ha svår undervikt när denne har en kroppsvikt mycket under de vedertagna måtten i förhållande till sin längd. Med detta menas ett BMI på under 16. Tillståndet kallas även anorexi, eller anorexia nervosa som är en sjuklig aptitlöshet eller hetsbantning, De som är mycket underviktiga bör snarast söka medicinsk hjälp för att fastställa orsaken och påbörja behandling. Det finns mycket allvarliga och livshotande medicinska tillstånd som kan utvecklas med tiden för person som har en anorexi.

Anorexi

Sjukdomsrisker av anorexi

Svår undervikt kan även vara ett symptom på en underliggande sjukdom. Det kan bero på genetik, en alltför snabbt fungerande ämnesomsättning, läkemedelsanvändning eller sjukdom. De som lider av hypertyreos, tuberkulos, vissa cancerformer samt gastrointestinala tillstånd kan också vara allvarligt underviktiga. Problem med låg vikt kan också vara ett resultat av en ätstörning.

Immunsystemet, låg immunitet

Att ha allvarlig undervikt kan i sig orsaka ytterligare hälsoproblem oavsett förekomsten av en initial sjukdom. När undervikt orsakas av brist på föda kan många personer utveckla ett svagt immunsystem på grund av avsaknad av viktiga näringsämnen. Detta kan leda till en mängd infektioner och i värsta fall dödsfall. Det kan också medföra att en återhämtningsperiod efter sjukdom eller skada ökar kraftigt.

En annan fara med svår undervikt är risken för osteoporos, eller benskörhet. Detta kan uppstå även hos unga personer och kan vara ett resultat av hormonförändringar på grund av undernäring.

En av de mest avgörande riskerna som undervikt kan medföra är försvagningen av ditt immunsystem. När du inte får i dig den näring och mineraler som kroppen behöver så får du sannolikt inte heller i dig A- och C-vitamin i tillräcklig mängd. Detta tillsammans gör att ditt immunsystem försvagas. Med ett sänkt sjukdomsförsvar ökar risken för alla sjukdomar, allt emellan en vanlig förkylning till högre risk att utsättas för cancer.

Håravfall som följd av anorexi

Anemi och håravfall är andra hälsorisker som kan ses hos någon som har allvarligt undervikt. Om anemi utvecklas, kan den ge utmattningskänsla och trötthet. De som har denna typ av undervikt kan även utveckla oregelbunden hjärtrytm och ha en ökad risk att drabbas av hjärtattack.

Fertil ålder

Kvinnor i fertil ålder kan uppleva andra risker förknippade med att ha allvarlig undervikt. Detta kan inkludera frånvaron av menstruation som kan leda till infertilitet. Gravida kvinnor med alltför låg kroppsvikt kan uppleva flera olika problem och komplikationer under graviditeten. Fertilitetsproblem kan uppstå när en kropp som är underviktig inte kan frigöra energi för ägglossning. Detta tillstånd reducerar fertilitetsnivån. Även om graviditet uppnås är den kanske inte bärkraftig, eftersom kroppen inte har tillräckligt med energiresurser för att hjälpa fostret växa.

Utmattningstillstånd och anorexi

Det är ingen fördel att ha svår undervikt. Det ökar bara risken för ytterligare hälsoproblem och utmattningstillstånd. I själva verket har det även visat sig att livslängden minskar, på samma sätt som hos någon som anses lida av fetma. Det är viktigt att söka läkare för att bestämma grundorsaken till en alltför låg kroppsvikt. Att be om hjälp att behandla det underliggande tillståndet eller behandla den låga kroppsvikten i sig kan vara avgörande för din livslängd.

Benstommen

En kropp med undervikt får inte heller i sig tillräckligt med näring som den behöver för att fungera ordentligt. Detta kan innebära att benstommen försvagas av brist på kalcium, vilket gör den mer sårbara och kan leda till benbrott. Det kan också uppstå en kaliumobalans, vilket kan orsaka kramper med mycket farliga konsekvenser. Brist på elektrolytbalans är förmodligen det farligaste tillståndet som någon med näringsbrister kan uppleva. Personer som är underviktiga lider ofta av hormonell obalans, lungfunktionsproblem och kanske till och med psykiska hälsoproblem som kan utmynna i anorexia.

Det är lätt att förstå att undervikt inte är bra för kroppen. Det adderar mycket stress för hjärtat och alla andra vitala organ, och kan orsaka mycket skada och ökad risk för sjukdom. Att ha undervikt är verkligen inte något som man ska ignorera.

På klassificeringen undervikt kan du läsa mer om att vara underviktig. Hos 1177 kan du läsa mer om anorexi.

Förklaring till ord som förekommer i artikeln:

  • BMI – kroppsmasseindex
  • Hypertyreos – en överproduktion av hormon i sköldkörteln
  • Gastrointestinal – mage och tarm
  • Tuberkulos (tbc) – smittsam lungsjukdom
  • Osteoporos – benskörhet
  • Anemi – blodbrist