Betydande övervikt (fetma klass 1)

Betyande övervikt och fetma klass 1 är en beteckning i skalan för kroppsmasseindex (BMI) som vårdpersonal använder för att indikera hur pass överviktig en person är. Fetma klass 1 är det lägsta BMI-betyget av klassificeringen fetma och anses som betydande övervikt, med ett BMI mellan 30 och 35.

Mängden fett hos en person i fetma klass 1 anses ligga inom ett lågt riskområde för en sämre hälsa. Det vill säga, en person kan ha dålig hälsa från någon annan typ av sjukdom. Mängden fett personen har bidrar bara i mindre omfattning till personens hälsorisker.

Betydande övervikt (fetma klass 1)

Midjemått

En persons midjemått i jämförelse med personens längd är en viktig faktor för att indikera fetma. Det är det första synliga tecknet på att fett i kroppen kan samlas runt organen och börja bidra till en sämre hälsa.

Visceralt fett, även kallat bukfett omger vår midja i större eller mindre omfattning. Den täcker även våra invärtes organ och kan starta den inflammatoriska processen som leder till hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och vissa typer av cancer. Hos män är detta den mest allvarliga formen av fettansamling. Emellertid så kan fetma av all typ, på alla platser orsaka funktionsnedsättning i organen.

Hjärtat

Ett friskt hjärta är ungefär lika stort som en knytnäve. Ett hjärta som har fettansamling är överdimensionerat, fullt av ojämna fettfickor och har förstorade hjärtkamrar. I detta tillstånd kan hjärtat inte pumpa blodet effektivt. Det får till följd att alla kroppens olika organ drabbas på ett negativt sätt. Aorta, den största och viktigaste artären som leder syresatt blod från hjärtat till kroppen, ska ha släta inre väggar. Men i ett tillstånd av fetma bildas fettavlagringar inuti aortan och fettet hindrar blodflödet från hjärtat. Detta påför ytterligare påfrestning på hjärtat när det pumpar blodet runt i kroppen.

Inre organ

Levern filtrerar och rengör blodet. Även här kan fettavlagringar utvecklas som orsakar fettsyrasjukdom. Detta kan leda till skleros i levern, där levern blir fibrös. Blod kan nu inte obehindrat transporteras genom levern, utan det möter hinder. Detta leder i sin tur till höga kolesterolvärden.

Njurarna blir också påverkade av övervikt. Lagrat fett påfrestar njurarna, vilket sedan ökar blodtrycket. Njurar som inte fungerar på ett korrekt sätt påverkar insulinproduktionen, vilket i förlängningen kan leda till diabetes. Även lederna kan de drabbas på de som lider av fetma. Genom att bära på extra vikt belastar det lederna på ett negativt sätt. Detta leder till smärta och kan i förlängningen leda till artrit.

Läkarundersökning

För att kontrollera om du har fetma klass 1 kommer din läkare ofta att kontrollera och samla in följande information:

  • Vikt
  • Längd
  • Midjemått
  • Höftmått
  • Blodtryck
  • Kolesterol
  • Blodsocker

Om resultaten inte ligger inom rätt intervaller kan du anses ha klass 1 fetma. Om dina siffror ligger över det intervallet, kommer du att falla in i en högre klassificering av fetma. Det bästa sättet att förbättra dessa värden är att gå ner i vikt. Även en liten viktminskning kan ge en förbättring av dessa värden och orsaka mindre belastning på dina organ och leder.

Vad betyder det att ha fetma klass 1?

Att ha fetma klass 1 innebär att kroppen har lagrat för mycket fett. Alla kroppens organ lider av överflödig fettvävnad. Blodflödet hindras, vilket innebär att kroppens celler kanske inte får tillräckligt med näringsämnen. Fettavlagringar som byggs upp runt midjan och runt de inre organen förhindrar kroppen från att fungera med optimal prestanda. Om detta inte är åtgärdas kan det leda till en mängd allvarliga följdsjukdomar. Att lida av fetma leder ofta till en kortare livslängd.

Vad kan göras för att lämna fetma klass 1?

Fetma på alla nivåer kan indikera brist på fysisk träning, eftersom fettansamling är ett resultat av att fler kalorier konsumeras än vad som sammanlagt förbränns under dygnets timmar. Hitta en hälsosam diet som fungerar för dig. Kraschdieter rekommenderas inte, eftersom kroppen redan kämpar med att få tillräckligt med näringsämnen till cellerna på grund av överskottsfett lagrat runt om i kroppen. Istället kommer en långsam och stadig viktminskningsplan, som passar din livsstil, att resultera i en jämn viktminskning som du kan hålla fast vid under en lång tidsperiod.

Finns det några fördelar med att ha fetma klass 1?

Det kan finnas några få fördelar vid speciella situationer, men hälsoriskerna överväger fördelarna i mycket större utsträckning. Personer med extra lagrat fett kan ofta tolerera kallare temperaturer jämfört med smala personer. Under tider av hungersnöd kommer kroppen också att omvandla fettet till energi. Trots dessa två fördelar är fetma klass 1 en begynnande hälsorisk. Att upprätthålla optimal vikt är alltid klokare och mer hälsosamt.

Klassificeringen betydande övervikt (fetma klass 1) ligger mellan klassificeringarna övervikt och svår övervikt (fetma klass 2). En viktökning medför troligen en ändrad klassificering upp till fetma klass 2. En viktreducering leder förhoppningsvis till att du istället faller in under BMI-kategorin övervikt.