BMI hos barn

BMI rekommenderas också att användas för barn och ungdomar. Vår BMI-räknare fungerar även för barn, då BMI för barn beräknas på samma sätt som för vuxna. Däremot gäller inte samma gränsvärden över övervikt och fetma. Gränsvärdena skiljer sig beroende på barnets ålder och kön.

För att få en korrekt bedömning av BMI hos barn kan resultatet jämföras med tabeller eller percentiler. Generellt gäller att barn klassificeras som överviktiga och har fetma vid ett lägre BMI-värde än hos vuxna.

Under barndomen och ungdomsåren varierar förhållandet mellan vikt och längd, med kön och ålder. Avgränsningsvärdena som avgör hälsosamma BMI-värden i åldrarna upp till och med 18 år beror alltså främst på ålder och kön.

Hos en normalvuxen går överviktsgränsen vid ett BMI-värde på 25. Vid ett värde större än 25 klassificeras personen som övervikt. Vid ett BMI-värde större än 30 sägs det att personen har fetma. För barn som är 18 år eller äldre gäller samma gränsvärden som för en vuxen person. Däremot gäller andra gränsvärden för barn under 18 år. Ju yngre barnet är desto lägre går gränserna för övervikt och fetma.

Iso BMI

Vid beräkning av övervikt och fetma för barn används ett mått som kallas för iso BMI. Iso BMI används för att jämföra ett barns BMI-värde med en vuxen. Iso BMI-värde 25 motsvarar övervikt och iso BMI-värde 30 motsvarar fetma hos ett barn. Dessa värden kommer från gränsen för övervikt och fetma för en person över 18 år.

Iso BMI är standardiserat och bygger på vetenskaplig grund. Den är framtagen av International Obesity Task Force (IOTF), en internationell organisation som bekämpar fetma.

BMI hos barn

Beräkna BMI för barn

Du kan använd vår BMI-räknare för att beräkna fram ditt barns BMI-värde. Sedan kan du jämföra BMI-värdet med tabellen nedan. Tabellen visar gränsvärden för övervikt och fetma beroende på barnets ålder och biologiska kön. BMI-gränserna för övervikt och fetma är lägre vid en yngre ålder.

Övervikt BMIFetma BMI
ÅlderPojkeFlickaPojkeFlicka
1825,0025,0030,0030,00
17,524,7324,8529,7029,84
1724,4624,7029,4129,69
16,524,1924,5429,1429,56
1623,9024,3728,8829,43
15,523,6024,1728,6029,29
1523,2923,9428,3029,11
14,522,9623,6627,9828,87
1422,6223,3427,6328,57
13,522,2722,9827,2528,20
1321,9122,5826,8427,76
12,521,5622,1426,4327,24
1221,2221,6826,0226,67
11,520,8921,2025,5826,05
1120,5520,7425,1025,42
10,520,2020,2924,5724,77
1019,8419,8624,0024,11
9,519,4619,4523,3923,46
919,1019,0722,7722,81
8,518,7618,6922,1722,18
818,4418,3521,6021,57
7,518,1618,0321,0921,01
717,9217,7520,6320,51
6,517,7117,5320,2320,08
617,5517,3419,7819,65
5,517,4517,2019,4719,34
517,4217,1519,3019,17
4,517,4717,1919,2619,12
417,5517,2819,2919,15

Percentil och standardavvikelse

Avgränsningen mellan nivåerna för BMI på barn i åldern 0–5 år för diagnos av övervikt och fetma fastställdes som 97:e respektive 99:e percentilen.

För de i åldern 6–18 år definieras övervikt som ett BMI över +1 SD (standardavvikelse) och fetma som ett BMI-för-åldersvärde över +2 SD.

Tänk dock på att varje barn utvecklas olika och BMI-siffrorna behöver inte alltid stämmas överens med just ditt barn. Vi rekommenderar alltid att du kontaktar kunnig vårdpersonal för konsultation.

Hos 1177 kan du läsa mer om fetma och övervikt hos barn. Här kan du läsa om vad som gäller kring BMI hos äldre personer.